1
2
3
4
Όροι Χρήσης

Στοιχεία Εταιρείας :

Φράγκος Πέτρος

Νικ. Πλαστήρα 33

Λυκόβρυση

Αθήνα  Τ.Κ. 14123

Αρ. ΓΕΜΗ: 169376201000

ΑΦΜ. 802072042

ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Εμπορία Ανταλλακτικών

Τηλ Κέντρο : 210-2832767 ,2102849629

Φαξ: 210-283 2767

E-mail εταιρείας : info@motosp.gr

Πωλητής και Αγοραστής

Οι παρόντες εμπορικοί όροι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας MotoSP με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής, Οδός Νικολάου Πλαστήρα 33, Τ.Κ. 14123 Αθήνα και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 046290090 (που εφεξής καλείται "πωλητής") και του αγοραστή, της προσφοράς και της πώλησης των προϊόντων στον ιστοχώρο www.motosp.gr.

Σύμβαση αγοράς

Η εντολή αγοράς αποτελεί προσχέδιο σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή αποκτά ισχύ όταν ο πωλητής επιβεβαιώσει την εντολή αγοράς στον αγοραστή. Μετά από αυτή την ενέργεια, τα δικαιώματα και οι ευθύνες μεταξύ πωλητή και αγοραστή καθίστανται έγκυρα.

Ο πωλητής επιβεβαιώνει τη δεσμευτική εντολή αγοράς στην οποία προέβη ο αγοραστής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο 2 ημέρες μετά τη λήψη της. Με την επιβεβαίωση της εντολής αγοράς, ο πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα και να μεταφέρει την κυριότητα των εν λόγω προϊόντων στον αγοραστή. Ο αγοραστής δεσμεύεται να παραλάβει και να πληρώσει το αντίτιμο των εν λόγω προϊόντων. Αν η παραγγελία δεν είναι αποδεκτή, η MotoSP ενημερώνει τον αγοραστή εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της εντολής αγοράς. Ο αγοραστής μπορεί να ελέγξει την κατάσταση της παραγγελίας του συνδεόμενος με τον λογαριασμό του στον ιστοχώρο της εταιρείας.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

 

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία εντός 24 ωρών από την αγορά σας τηλεφωνώντας στο   (+30) 210 2832767. και στο info@motosp.gr

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – σήματα - λογότυπα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ΜotoSP.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΜotoSP.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Μotosp.gr.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η ΜotoSP.gr ακολουθεί αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και όλα τα στοιχεία πληρωμής που μας αποστέλλετε συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στους server της εταιρείας και μόνο.

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την motosp.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων . Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Περιορισμός Ευθύνης

Η MotoSP.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό 256- bit SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

Επιπροσθέτως η ιστοσελιδα Μotosp.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από την εταιρεια GoDaddy.com.  

Cookies

Η ΜotoSP.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας  μέσω της ιστοσελίδας της.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Ανωτέρα Βία

Η MotoSp δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων  Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης οφειλόμενη σε μηχανική βλάβη, βλάβη του συστήματος εξουσιοδότησης, επεξεργασίας δεδομένων ή επικοινωνίας ή δυσλειτουργία του συνδέσμου μετάδοσης, σε ανταπεργίες, εξεγέρσεις, πολεμική σύρραξη, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, σε ατύχημα, ελλείψεις σε υλικά ή μεταφορικά συστήματα, κυβερνητικούς περιορισμούς ή  ασφαλιστικά μέτρα, ή σε άρνηση εισαγωγικών ή εξαγωγικών αδειών, ή συμμόρφωση προς οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή εντολή, ή εξαιτίας οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών ή αιτιών που συνεπάγονται την προβληματική εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός της σφαίρας ελέγχου της MotoSP.

 

Παραλαβή των εμπορευμάτων

Ο αγοραστής έχει την πλήρη ευθύνη για τον έλεγχο των εμπορευμάτων πριν την παραλαβή τους από τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας παράδοσης. Εάν ο αγοραστής κρίνει ότι η παραγγελία έχει πιθανόν υποστεί ζημιές που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγξει μαζί με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας παράδοσης, εάν τα εμπορεύματα έχουν επίσης υποστεί βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής έχει την ευθύνη σύνταξης σημειώματος σχετικού με τη ζημιά και απαίτησης επιβεβαίωσης (τοποθέτηση σφραγίδα) του σημειώματος από τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας παράδοσης.

Με την υπογραφή του δελτίου παράδοσης της εταιρείας παράδοσης, ο αγοραστής συμφωνεί με την παραλαβή των προϊόντων και επιβεβαιώνει την άφιξη χωρίς καμία ζημιά. Μεταγενέστερη αξίωση επιστροφής ή ανταλλαγής προϊόντων λόγω ζημιάς κατά τη μεταφορά δεν θα ληφθεί υπόψη και θα απορριφθεί.

Ο αγοραστής έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του πωλητή για πιθανή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά αμέσως, το αργότερο μία (1) ημέρα μετά την παραλαβή των αγαθών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (+0030 210 2832767 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@motosp.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ πωλητή και αγοραστή που υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και την ερμηνεία της από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ετέθησαν σε ισχύ την 7η  Φεβρουαρίου 2013.

 

Honda
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
footerpaypal footerssl footerbitsnbytes